JavaScript Free Code

I made this widget at MyFlashFetish.com.

Friday, December 14, 2012

Adakah Hari Kiamat???
Sebagai seorang manusia, kita hanya boleh melindungi bumi yang kita diami. Meyayangi bumi kita, jangan sampai kita hilangkannya. Apa yang kita boleh buat? Menjimatkan air, elektrik, jangan membuang sampah merata-rata, buat apa yang kita boleh buat......

Wednesday, December 12, 2012

Food Chain

Melalui video ini, murid-murid boleh belajar tentang rantaian makanan...mudah difahami dan menarik minat murid.

Photosynthesis
Sing a song before learn the topic of photosynthesis, learn can be fun....
Tuesday, December 11, 2012


Saya menayangkan video ini dan berharap murid boleh memahami lebih jelas. Saya akan memberi penerangan selepas tayangan video dan menggunakan kuiz untuk memastikan murid memahami apa yang telah dipelajari.Dengan penggunaan video ini boleh menarik minat murid untuk membuat experiment dengan masing-masing dengan menggunakan pelbagai jenis bahan-bahan  seperti bahan plastik, kertas, pensel dan lain-lain. Kadang-kala, kita mungkin tidak boleh memastikan sesuatu kenyataan, selepas membuat experimen barulah kita mendapat jawapan yang benar. Saya berharap murid-murid boleh membuat experiment di rumah.

Sunday, December 9, 2012

Tentang pelangi...

Selepas hujan, kadang-kala kita akan malihat kewujudan pelangi. pelangi mempunyai tujuh warna iaitu merah, kuning, biru, jingga, hijau, ungu dan. Melalui lagu ini, murid boleh mengetahui pelangi dengan cara berkreativiti.Thursday, November 29, 2012

Melalui video ini, memudahkan saya menerangkan bahawa pmbesaran tumbuh-tumbuhan.