JavaScript Free Code

I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, November 12, 2012

Saya menyediakan alat bantu mengajar seperti bahan ukuran, pensel, gunting, daun, syling dan sebagainya untuk membuat eksperimen tentang topik "tenggelam" dan "timbul". Murid-murid dibahagikan kepada empat kumpulan untuk menjalankan eksperimen. Murid-murid memasukkan daun, syling, pensel dan memerhati barang itu akan "tenggelam" atau "timbul". Dengan membujat eksperimen, murid boleh memahami konsep "tenggelam" dan "timbul" lebih jelas daripada memberi teori. Objektif pengajaran dan pembelajaran telah mencapai dan murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti kumpulan dengan bersemangat dan gembira.
No comments:

Post a Comment